Jakie dokumenty do becikowego?

Becikowe to popularna nazwa jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Przyznanie prawa do becikowego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Jest to pomoc finansowa państwa, wolna również od podatku dochodowego. Taka zapomoga, w wysokości 1000 zł na jedno dziecko, przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka. Jeżeli w czasie jednego porodu urodzi się więcej dzieci, becikowe przysługuje na każde z nich.

Jakie warunki trzeba spełnić dodatkowo, aby otrzymać becikowe?

Zapomoga ta przysługuje kobiecie pod warunkiem, że pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży, aż do porodu. Warunku tego nie stosuje się wobec osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka. Potwierdzeniem tego faktu jest zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną. Wyjątkowo, na becikowe mogą liczyć również matki, które pozostawały pod opieką medyczną później niż w 10 tygodniu ciąży, pod warunkiem, że opóźnienie to wynikało z przyczyn od nich niezależnych.

Jakie dokumenty do becikowego są wymagane? Kiedy i gdzie należy je złożyć?

Jakie dokumenty do becikowego?W celu uzyskania becikowego, należy złożyć wniosek. Trzeba jednak pamiętać, że na jego złożenie jest określony czas, po upływie którego niemożliwe będzie otrzymanie tej zapomogi. Termin, w którym należy złożyć wniosek to maksymalnie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Inaczej jest w przypadku dziecka objętego opieką prawną, faktyczną albo dziecka adoptowanego. Wtedy termin złożenia wniosku to 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką lub przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek o becikowe trzeba złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej, upoważnionym do realizacji świadczeń rodzinnych.

Poza wnioskiem potrzebne będą jednak jeszcze inne dokumenty, a są to:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia, gdy ojciec jest nieznany;
  • kserokopie dokumentów tożsamości obojga rodziców, a w przypadku cudzoziemców karty pobytu;
  • zaświadczenie od lekarza lub położnej, potwierdzające fakt, że matka dziecka pozostawała podczas ciąży pod opieką lekarską (od 10 tygodnia ciąży);
  • oświadczenie własnoręczne, że nie odebrano wcześniej zapomogi na dziecko;
  • dokumenty stwierdzające wysokość dochodów rodziny z Urzędu Skarbowego.
[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here