Jak zwolnić pracownika?

Tak samo, jak wszystkie inne kwestie związane ze stosunkiem pracy, zwalnianie pracownika z pracy regulowane jest przez odpowiednie przepisy Prawa Pracy. Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę, między innymi do zwalniania pracowników z poszanowaniem prawa i godności.

Przepisy prawa pracy – jak zwolnić pracownika?

Jak zwolnić pracownika?Zwolnienie pracownika może nastąpić z powodów leżących po stronie pracodawcy, powodów leżących po stronie pracownika, a także przyczyn niezależnych od żadnej ze stron, na przykład zmiany regulacji prawnych. W przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, należy pamiętać, że o ile nie zostają oni zwolnieni z powodów zależnych od nich, a zakład pracy zatrudnia co najmniej dwudziestu pracowników – niezależnie od wymiaru ich etatów – pracownikom przysługuje odprawa, której wysokość zależna jest od stażu pracy. Pracownicy, zatrudnieni w danym zakładzie, nie więcej niż dwa lata, dostaną odprawę w wysokości jednego, miesięcznego wynagrodzenia, gdy tymczasem pracownikom, których staż pracy jest równy, lub przekracza osiem lat, przysługuje odprawa w wysokości trzykrotności pensji.

Podstawowym wymogiem, jaki stawia ustawodawca odnośnie wypowiadania umowy o pracę, jest przedłożenie pracownikowi, spełniającego wszelkie wymogi wypowiedzenia na piśmie, z zachowaniem przewidzianego w umowie okresu wypowiedzenia. Tylko w takiej sytuacji, zwolnienie pracownika ma moc prawną.

Osobną kwestią jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Tego typu rozwiązanie umowy o pracę wymaga przedstawienia pracownikowi odpowiedniego oświadczenia, zawierającego uzasadnienie rozwiązania umowy, oraz informacje dla pracownika, o przysługujących mu w tej sytuacji prawach: możliwości odwołania się od decyzji w sądzie rejonowym w terminie nieprzekraczającym czternastu dni. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, czyli zwolnienie dyscyplinarne może być zastosowane przez pracodawcę tylko w określonych okolicznościach, takich jak rażące niewywiązywanie się pracownika z obowiązków zawodowych, utrata przez pracownika niezbędnych uprawnień z własnej winy i popełnienie potwierdzonego wyrokiem sądu przestępstwa uniemożliwiającego pracownikowi dalsze wykonywanie obowiązków.

Tego rodzaju rozwiązanie umowy o pracę ma skutek natychmiastowy, a pracownik traci prawo do przysługującej mu normalnie odprawy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here